Častá (okres Pezinok)

Socha sv. Floriána

V dôsledku rozsiahleho požiaru v roku 1644 sa obec zaviazala, že bude svätiť deň svätého Floriána ako sviatok. Na počesť svätého ochrancu postavili veriaci v roku 1776 sochu, ktorá stojí na pravej strane cesty pred odbočkou na Červený Kameň. Zdroj: Náučný chodník v obci Častá (skladačka). (Foto: Ján Fiala)
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16