Častá (okres Pezinok)

Pranier

Pranier, stĺp hanby, sa v urbári spomína už v r. 1543. Je dokladom vykonávania súdnej moci zemepánom priamo v obci. Vystavný bol z tehál, boli na ňom okovy a v hornej časti v čase jarmoku aj drevená ruka s mečom. V r. 1960 bol odstránený, v r. 2010 sa rozhodlo o vybudovaní približne na pôvodnom mieste, nie však v pôvodnom tvare. Zdroj: OZ Červenokamenské panstvo. (Foto: Ján Fiala)
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16