Častá (okres Pezinok)

Socha sv. Floriána

Prícestná socha sv. Floriána v barokovom štýle z r. 1776. Pôvodne stála  medzi cestami vedúcimi do Modry a Na Hoštáky. Premiestnená bola v roku 1932.  Na podstavci je nápis: „Ad majorem Dei gloriam patroni nostri s. = Floriani. Anno 1776. 1893 - rok renovácie sochy. Zdroj: http://www.casta-cerveny-kamen.sk/vyznacnejsie-budovy-sochy-a-krize/#more-55 (Foto: Ján Fiala)
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16