Častá (okres Pezinok)

Základina a socha Pálffyho

Ján Pálfi z Červeného Kameňa zriadil 23. 2. 1902 z časti panstva študijnú základinu s centrom v Častej. Správa nadačného veľkostatku sídlila cca. do roku 1915 na hrade, potom prešla do novej budovy, ktorá bola pre účely Školskej študijnej základiny postavená v Častej pri odbočke na hrad. Dodnes stojí, (sídli v nej Obecný úrad Častá) tak ako i busta jej zakladateľa Jána Pálfiho pred ňou. Základina spravovala pozemky v celkovej výmere 3762,2 ha. Počas existencie Slovenského štátu k nej patrila aj gátrová píla v obci Píla a od r. 1922 aj hotel Belvedere v Prahe, v ktorom bolo zriadené tzv. Štefánikovo kolégium pre slovenských študentov. Určil jej poslanie vyplácať,  z výnosov vloženého majetku štipendiá žiakom stredných a vysokých škôl – bezúhonným a snaživým, ktorí nemali finančné prostriedky na štúdium http://www.geocaching.com/geocache/GC45RB4_zakladina?guid=6725a68f-cce5-475d-b362-32a6723b5f70  (Foto: Ján Fiala)  
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16