Častá (okres Pezinok)

Busta Jánosa Pálffyho

Busta Jánosa Pálffyho, ktorý založil Študijnú Základinu v r. 1902. Účelom základiny bolo udeľovať štipendiá z dôchodkov základinného majetku bez rozdielu vierovyznania žiakom stredných a vysokých škôl. V budove dnes sídli obecný úrad, busta sa nachádza pred budovou. (Foto: Ján Fiala)
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16