Častá (okres Pezinok)

Socha sv. Jána Nepomuckého

Pred farou stojí železnou záhradkou obkľúčená socha sv. Jána Nepomuckého, na podstavci po stranách boli anjeli, nesúci lampáš v podobe šesťcípovej hviezdy. V strede podstavca je rok 1893. (Foto: Ján Fiala)
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16