Malacky

Kríž na Stupavskej ulici, detail

Na Stupavskej ulici pri potoku Malina stojí kamenný kríž (4 m) z roku 1889. Tento letopočet je vytesaný do kartuše vyhĺbenej do podstavca v tvare gotickej mníšky. Podľa nápisu sa v Maline na  tomto mieste, vtedy za mestom na ceste do Stupavy, utopil roku 1848 Pawel Gorgowics a kríž dala postaviť jeho manželka(?). Dalo by sa uvažovať, že prečo až po štyridsiatich rokoch, či mu už skôr nepostavili aspoň drevený, ale P. Hallon taký medzi krížmi, ktoré v Malackách zaznamenala farská vizítácia roku 1851, nespomína. O kríži  z roku 1889 uvádza, že bol opatrený základinou 40 zlatých. Kríž podobného charakteru stojí v Moravskom Svätom Jáne v časti Na Drahách a rovnaké dal postaviť aj Štefan Vísmek. Samotný nápis na kríži, keďže nepoznáme všetky rodinné súvislosti zakladateľky Štefánie Anny, je pre nás aj trochu nezrozumiteľný. Zdroj: http://www.kriz.epocha.sk/index.php/krize-na-zahori/okres-malacky/501-malacky-kriz-1889-v-meste Foto: Ján Fiala
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16