Malacky

Kríž na okraji Malaciek 1887

Na okraji mesta pri ceste do Veľkých Levár je kamenný kríž (3,5 m) z roku 1887. Tento rok udáva P. Hallon spolu s dovetkom, že kríž dal postaviť Ján Polák a zložil naň základinu 46 zlatých a 23 denárov. Kríž má výtvarne prepracované predovšetkým ústredné teleso, do ktorého niky je vložená soška Panny Márie. Kríž bol po oprave vysvätený malackým dekanom A. Držkom 17.11.1990, predtým chátral zložený v záhrade Froncovho mlyna, pôvodné umiestnenie kríža bolo neďaleko pri garážach (V. Šíp). Pamiatkári pri obnove kríž datovali do 2. pol. 18. stor., ako píše V. Šíp, ktorý napriek tomu, že poznal aj datovanie P. Hallona, uvažoval tiež o skoršom pôvode kríža. Rok 1887 však treba naozaj považovať za rok vzniku a nie obnovy s použitím starších základov. Na Záhorí sú totiž ešte 4 architektonicky veľmi podobné kríže a všetky sú datované zachovanými nápismi na tabuľkách blízko roku 1887. Za Závodom pri ceste na Tomky kríž z roku 1891, za Mástom pri ceste do Záhorskej Bystrice z roku 1869, na cintoríne v Kostolišti z roku 1885 a pri Theberyho mlyne pri Dojči z roku 1883. Za predchodcu kamenného kríža však možno považovať drevený, ktorý napravo cesty do Veľkých Levár oproti muke sa spomína  roku 1783, roku 1851 sa však už nespomína (P. Hallon). Zdroj: http://www.kriz.epocha.sk/index.php/krize-na-zahori/okres-malacky/500-malacky-kriz-1887-na-okraji-mesta Foto: Ján Fiala
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16