Malacky

Kríž na Štefánikovej ulici, z roku 1873

V meste na Malackej ulici neďaleko kaplnky sv. Anny je kamenný kríž  z roku 1873. Tento letopočet je uvedený na mramorovej tabuľke vloženej do podstavca kríža. Tabuľka uvádza aj mená zakladateľov, manželov Pavla a Anny Malých, pričom je veľkosťou zvýraznené meno ženy, čo by sa dalo interpretovať tak, že v tej dobe už bola vdovou. Páni V. Šíp aj P. Hallon uvádzajú rok vztýčenia kríža 1880, P. Hallon ho aj upresňuje na 12. 5. 1880 aj keď s trochu zavádzajúcim textom a dodáva, že manželia naň zložili základinu 45 zlatých.      Keďže kríže sa zvyknú obnovovať na miestach predošlých, je dosť pravdepodobné, že na tomto mieste stával už drevený kríž bez korpusu Krista roku 1783. Roku 1851 sa spomína, že kríž bol opravený a opatrený plechovým korpusom od rodiny Malých. Tieto roky sú dátumami farských vizitácií, s ktorými pracoval P. Hallon. Začiatkom roka 2011 bol kríž opravený. Samotná krížová nadstavba sa pritom výrazne znížila. Zdroj: http://www.kriz.epocha.sk/index.php/krize-na-zahori/okres-malacky/499-malacky-kriz-1873-v-meste  Foto © Peter Blažíček
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16