Malacky

Kamenný kríž na starej ceste do Bratislavy

V chotári mesta na ceste do Stupavy pri Tančibockom potoku je kamenný kríž zo súboru krížov so solárnou ružicou. Je z roku 1831, ako o tom svedčí zakladateľský nápis vyrytý do vyhradeného priestoru na podstavci. Na kríži sú zachovalé sochy Krista a Panny Márie. Zboku podstavca sú vyryté iniciály s letopočtom: CI 1833.  Je možné, že v tomto roku bola zložená základina na udržiavanie kríža. Zdroj: http://www.kriz.epocha.sk/index.php/krize-na-zahori/okres-malacky/496-malacky-kriz-1831-v-chotari Foto: Jakub Matejovič
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16