Malacky

Kamenný kríž na Pezinskej ceste do Bratislavy

Na Pezinskej ceste trochu skrytý v rade domovej zástavby sa nachádza kamenný kríž. Štefan Vísmek dal postaviť tri kríže a dnes je len na tomto zachovalá pôvodná krížová nadstavba. V kartuši podstavca je vyrytý rovnaký text, ako bol aj na ďalších dvoch jeho krížoch v Gajaroch. Kríž tento / na čest a chválu / Božú a k pozbudzeňú / K vďačnosti za nás / ukrižovaňému pomimo idúcych: / už podruhé Z púti / Jerulazemskej, a z / Rimu šťastlive sa / navrátiac, na vlastné / útraty postavit dal 1892 / Štefan Vismek / rodiak Gajarsky.   Vísmek dal teda tieto kríže postaviť po svojom presťahovaní do Malaciek. Hallon (Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 81.) uvádza pri malackom kríži upresnený dátum 13. 9. 1892. Najskôr ide o vysviacku kríža. Zdroj: http://www.kriz.epocha.sk/index.php/krize-na-zahori/okres-malacky/502-malacky-kriz-1892-v-meste  Foto © Peter Blažíček
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16