Malacky

Červený kríž

Na ceste z mesta do Studienky sa nachádza Červený kríž. Je drevený a pravdepodobne aj všetci jeho starobylejší predchodcovia boli v červenej úprave, pretože že aj miestu, kde sa nachádza, sa hovorí U Červeného kríža. Malackí skauti zo 69. zboru M. R. Štefánika v roku 2007 vykonali zásadnú opravu jestvujúceho kríža z vlastných prostriedkov. Ale kríž začiatkom roku 2013 neprežil zimu a spadol. Skauti sa rozhodli pre radikálnejšie riešenie a vyrobili nový kríž. Dali naň sošku Krista a striešku zo starého kríža. Drevo starého kríža poslúžilo na odpočinkové lavičky. Nový kríž vysvätil 9. novembra 2013 kaplán Marián Lukáč z malackej farnosti. V novembri 2014 miesto poškodili vandali, ktorí odtrhli liatinovú sošku Krista, poškodili ohradu a zlámali plastovú tabuľku na ohrade. Zdroj: http://www.kriz.epocha.sk/index.php/krize-na-zahori/okres-malacky/493-malacky-cerveny-kriz  Foto © Peter Blažíček
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16