Častá (okres Pezinok)

Židovský cintorín

Vstup na starý židovský cintorín. Nachádza sa za hradom Červený Kameň, západne od cesty „Maruša“ vedúcej z hradu do pilanskej doliny. Podľa náhrobných kameňov je asi 300 rokov starý. Zdroj: http://www.casta-cerveny-kamen.sk/vyznacnejsie-budovy-sochy-a-krize/#more-55 (Foto: Ján Fiala)
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16