Častá (okres Pezinok)

Židovský cintorín celok

Starý židovský cintorín s barokovými náhrobnými kameňmi zo 17. a 17. stor.  sa nachádza v lesse pri hrade Červený Kameň. Je tu cca 40 deštruovaných náhrobných kameňov. (Foto: Ján Fiala)
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16