Pezinok

Socha sv. Floriána.jpg

Sv. Florián – socha patróna hasičov sa nachádza na priečelí požiarnej zbrojnice. Bola vybudovaná z dobrovoľných príspevkov obyvateľov mesta (812 zlatých), z peňazí poisťovne (120 zlatých) a z podpory mesta (1500 zlatých), z ktorých sa zakúpilo aj vybavenie dobrovoľného požiarneho zboru, ktorý roku 1874 založil mestský kapitán František von Meissl a patril medzi najstaršie požiarne zbory na Slovensku. Objekt požiarnej zbrojnice bol vybudovaný z dobrovoľných príspevkov obyvateľov mesta, mestského magistrátu a poisťovne. Zdroj: www.pezinok.sk
Pezinok

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16