Pezinok

Mariánsky stĺp na Radničnom námestí detail.jpg

Postavil v roku 1749 dnes už neznámy kamenár. Za jeho objednávateľa je považovaný pezinský občan Ján Schmidt. Dôvodom jeho vyhotovenia bola pravdepodobne vďaka za pomoc pri epidémii, vojne, či inej pohrome. V roku 1772 bola okolo stĺpa postavená ohrada z kamenných pilierov prepojených reťazami. V roku 1898 bol pamätník rekonštruovaný, ako dokladá vročenie na jednom z pilierov. V roku 1954 bol demontovaný a premiestnený. V roku 2001 vrátený na dôstojnejšie miesto na Radničné námestie. 14.júna 2001, v deň výročia povýšenia Pezinka na slobodné kráľovské mesto bol zrekonštruovaný mariánsky stĺp opätovne vysvätený. Zdroj: http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2005-12&article=1099
Pezinok

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16