Malacky

Socha sv. Floriána

Socha patróna hasičov  na Záhorackej ulici pochádza z konca 18. storočia, pravdepodobne z r. 1777.  Nechal ju postaviť gróf Pálffy, čo dokladuje rodový erb na podstavci. Zdroj: http://malackepohlady.sk/?page_id=8575 Foto: Ján Fiala
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16