Malacky

Socha sv. Antona Paduánskeho

Súsošie Sv. Anton s Ježiškom je najstaršiou zachovanou sochou v meste. Pochádza zo 17. storočia. Dal ju postaviť správca pálffyovského majetku Matej Žigraj (Matej zo Žehry). Zaujímavosťou sochy je stĺp, na ktorom sú zobrazené atribúty týkajúce sa utrpenia Krista (mučiace nástroje, predmety symbolizujúce zradu, zapretie, poníženie a ukrižovanie). Socha je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Zdroj: http://malackepohlady.sk/?page_id=8575http://malackepohlady.sk/?page_id=8575 Foto: Ján Fiala
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16