Malacky

Socha Panny Márie nad vchodom do Čierneho kláštora

Kalvária vybudovaná v roku 1717. Tvorili ju tri kríže. V roku 1735 bola na stenu chrámu do pozadia krížov namaľovaná krajinka, zobrazujúca jeruzalemskú Golgotu. Časom boli ku krížom pridané aj tri sochy na podstavcoch, a to Panna Mária, svätý Ján a svätá Mária Magdaléna (Hallon 1739, súpis 1755). V roku 1995 bola už kalvária v dezolátnom stave. Mala byť rekonštruovaná, ale sochár, ktorý opravu prisľúbil, sľub nedodržal. Preto boli v roku 1996 od neho vyžiadané a odvezené do Skalice, kde Ján Peterka vytvoril podľa nich kópie. Podarilo sa mu aj úspešne vytvoriť sochu svätého Jána Evanjelistu, z ktorej ostalo už iba torzo. Pred májovou birmovkou roku 1996 bola nová kalvária vysvätená pomocným biskupom Vladimírom Filom. Originály boli následne umiestnené do lapidária v priestoroch krýpt. Koncom 20. storočia boli obnovené aj dve sochy neďaleko kostola. Bola to socha svätej Anny pred kostolom a socha svätého Františka Xaverského, ktorá sa nachádzala pri križovatke. Malačania sa ešte i dnes domnievajú, že ide o sochu svätého Severína. Zdroj: http://malacky.fara.sk/data.php?lid=5&id=1 Foto: Ján Fiala
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16