Malacky

Kalvária pred Čiernym kláštorom

Kalváriu pri františkánskom kostole v podobe troch drevených krížov s korpusmi ukrižovaných v drevenej ohrádke vybudovali veriaci so zemepánom roku 1717. Roku 1735 za nimi na fasáde kostola pribudla maľba jeruzalemskej Golgoty, ktorú roku 1775 premaľovali. Na Kalváriu pridali sochy plačúcej Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu na podstavcoch  a neskôr aj sochu sv. Magdalény. Pôvodné sochy časom schátrali. Začiatkom 90. rokov boli sochy už zložené, kríže lotrov už neexistovali a pod navŕšenou zeminou sa našli staré podstavce pod sochami.  Roku 1996 zhotovil  ich kópie z umelého kameňa vrátane novej sochy Krista a vrátane podstavcov reštaurátor Ján Patka. Zrekonštruovanú Kalváriu v máji toho roku posvätil pomocný biskup Vladimír Filo. Kalváriu obnovili s novými sochami na nových podstavcoch, bez navŕšenej zeminy, neobnovili sa ani kríže lotrov, ani maľba Golgoty na fasáde. Pôvodné torzá sôch sú umiestnené v lapidáriu v krypte pod kláštorným kostolom. Zdroj: http://www.kriz.epocha.sk/index.php/krize-na-zahori/okres-malacky/495-malacky-kalvaria-1717 Foto: Ján Fiala
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16