Kráľová pri Senci (okres Senec)

Pamätná doska sv. Jána Krstiteľa

Pamätná doska (stéla) sv. Jána Krstiteľa sa nachádza pred farským kostolom. Na vybudovanie sa použili pieskovcové sokle odstránené pri odvlhčovaní kostola a rekonštrukcii fasády. Autorom sochy je Mgr. art Ján Gejdoš, znázorňuje jednu z centrálnych udalostí života sv. Jána Krstiteľa a Ježiša – krst Ježiša. Doska bola umiestnená v r. 2011.  In: Kráľovské zvesti. - Roč. 16, č. 1-2 (2011), s.5
Kráľová pri Senci (okres Senec)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16