Kráľová pri Senci (okres Senec)

Mariánsky stĺp detail tabule

Nachádza sa na ceste do Kostolnej pri Dunaji, socha Panny Márie pochádza z r. 1857. Tabuľka pod sochou nesie text: „Ku cti Nepoškvrnenej Panny Márie dali postaviť Štefan Noskovič a manželka Anna Róková v roku 1857. Z milodarov farníkov dali ju obnoviť obce Kráľová a Krmeš, roku 1945.“ Mariánsky stĺp je v európskej plastike jednotný, skladá sa zo schodov, piedestálov s nápismi, z vlastného stĺpu a vrcholovej sochy. Kráľovské zvesti. Roč. 9, č. 3 - 4 (2004), s. 10-12.
Kráľová pri Senci (okres Senec)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16