Bernolákovo (okres Senec)

Božie muky, Hlboká ulica

Pri vyústení na Trnavskú ul. Kríž bol postavený cca. v 17. storočí. a zachoval sa na ňom aj nápis v latinčine:   Kríž tento postavený dal postaviť na základe sľubu a tiež  z opravdivej nábožnej horlivosti Laurent IV Jurdinat Celková oprava bola urobená v mesiaci apríl 2002. Zdroj: http://www.bernolakovo.sk/kultura/pamiatky/pamiatky.htm Štíhly šedo-biely stĺp ukončený profilovanou rímsou stojí na podstavci, v ktorého prednej časti je vyrytý latinský nápis. Na vrchole stĺpa je samotný kríž so sochou Ukrižovaného Krista s farebnou bedrovou rúškou. Nad jeho hlavou je plastický nápis INRI.  Zdroj: Bernolákovo 1209-2009, s. 191-192.
Bernolákovo (okres Senec)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16