Bernolákovo (okres Senec)

Božie muky, Hlavná ulica

Táto pamiatka pôvodne stála na konci obce. V súčasnosti je v strede a nachádza sa na Hlavnej ulici pri starej základnej škole. Na začiatku 90-tich rokov bola opravená a daná do pôvodného stavu. Pamiatka na morovú epidémiu v 17. storočí. Zdroj: http://www.bernolakovo.sk/kultura/pamiatky/pamiatky.htm
Bernolákovo (okres Senec)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16