Šenkvice (okres Pezinok)

Opevnenie kostola sv. Anny

Renesančno-barokové dielo. Postavili ho Šenkvičania v prvej polovici 17. storočia za pomoci zemepánov-mešťanov Pezinka a Pálfiovcov. Že ide o opevnenie, svedčia strelne v múre – v jenom rade a v dvoch radoch nad sebou. Pevnostný objekt predstavuje aj veža kostola. Barokovými prvkami v opevnení je východný portál ak aj západný portál, ktorý dal do hradieb prebúrať farár Anton Roch okolo roku 1782. V nadstavenom výklenku nad portálom je kamenná socha sv. Anny s Máriou a Ježiškom na rukách, ktorej autora nepoznáme. Opevnenie zrejme nikdy neslúžilo svojmu účelu, obranu zabezpečovali modranské hradby a bašty. Zdroj: Dubovský, Ján Milan a kol.: Šenkvice. Obecný úrad Šenkvice, 1994. Foto: Ľubo Navrátil
Šenkvice  (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16