Šenkvice (okres Pezinok)

Kostol sv. Anny

Prvá písomná zmienka o farárovi v Šenkviciach pochádza z roku 1390 (teda pravdepodobne v tomto roku sa prvýkrát stali Šenkvice farnosťou). Na základe archeologických vykopávok sa predpokladá, že tu stál gotický kostolík. V roku 1584 sa Šenkvice opäť stali farnosťou (po zániku v 15. storočí zanikla aj farnosť). V roku 1660, ktorá prebehla v barokovom slohu, vtedy bola postavená terajšia hlavná loď kostola. Hradby okolo kostola boli vystavané v rokoch 1611 – 1630, mali slúžiť najmä ako ochrana kostola a fary pred nebezpečenstvom Turkov a protihabsburských povstalocov (práve vtedy prebiehalo povstanie Gabriela Betlena, sedmohradshého kniežaťa). Z tohto obdobia pochádza aj prvá zmienka o vežiPatrónkou tohto obnoveného kostola bola už s najväčšou pravdepodobnosťou sv. Anna, matka Panny Márie. Zdroj: Šenkvičan. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 12-13. Foto: Ľubo Navrátil
Šenkvice  (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16