Častá (okres Pezinok)

Kostol sv. Imricha

Farský kostol sv. Imricha bol pôvodne postavený v gotickom slohu. Jednoloďová stavba bola prestavbami a dostavbami architektonicky zmenená v rokoch 1936 - 1937 v trojloďový kostol. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovala len svätyňa a časť veže. Kostol bol po generálnej prestavbe požehnaný a zasvätený svätému Imrichovi, ktorý bol synom uhorského kráľa Štefana I. a bavorskej princeznej Gizely. Mal ako následovník vládnuť Uhorsku, ale jeho život ukončila poľovačka, počas ktorej utrpel ťažké zranenie, ktoré mu spôsobil diviak a na jeho následky neskôr zomrel.  Farský kostol v Častej je v zozname kultúrnych pamiatok. Zdroj: http://cirkev.obec-casta.sk/kostol  (Foto: Ján Fiala)  
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16