Častá (okres Pezinok)

Jaskynka so sochou lurdskej Panny Márie detail

Detail kaplnky v podobe jaskynky so sochou lurdskej Panny Márie a blahoslavenej Bernadetty. Zdroj: http://www.casta.sk/kronika/budovy-krize-a-sochy/ (Foto: Ján Fiala)
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16