Dubová (okres Pezinok)

Jaskynka Lurdskej Panny Márie

Jaskynka Lurdskej Panny Márie sa nachádza  v prudkom svahu Vítkovho vŕška. Išlo o miesto, kde mal cez vojnu niekto urobený bunker. Podľa výpovede pani Márie Valentovičovej ho našli so správcom farnosti Foltánom, keď išli pozrieť možné miesto pre vybudovanie krížovej cesty. Po odkopaní skaly tam postavil Jozef Valentovič jaskyňu. Socha Panny Márie bola prinesená z kostola. Bola to socha z pálenej hliny, ktorá sa nosila cez procesie. V roku 1976 bola vandalmi rozbitá. V roku 1990 bola jaskyňa nanovo postavená a zväčšená. Sochu Panny Márie darovala Mária Valentovičová. 9. septembra bola jaskyňa posvätená. V r. 1991 tam bola urobená mreža a lavice v priestore pred jaskyňou.   Zdroj: Dubovské noviny, Roč. 4, č. 4 (2005), s. 8 - 9.
Dubová (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16