Dubová (okres Pezinok)

Socha Panny Márie v lurdskej jaskynke

Sochu Panny Márie darovala Mária Valentovičová, v jaskynke bola umiestnená v r. 1990 po úprave a zväčšení pôvodnej jaskynky. Sochu dostala p. Valentovičová od Marianiek, keď sa vydávala. Nahradila pôvodnú hlinenú sochu Panny Márie, ktorá bola do jaskynky prinesená z kostola. Zdroj: Dubovské noviny, Roč. 4, č. 4 (2005), s. 8 - 9.
Dubová (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16