Kráľová pri Senci (okres Senec)

Zvonica

Zvonica v Kráľovej sa v písomnostiach spomína už v 18. storočí. Išlo o drevenú stavbu umiestnenú na brehu Čiernej vody. Zvonica mala dva zvony, ktoré boli počas prvej svetovej vojny zrekvírované uhorskou vládou s cieľom použiť ich ako materiál na odliatie delových gúľ. Po roku 1918 si občania Kráľovej postavili murovanú zvonicu, ktorej stavba bola slávnostne ukončená v roku 1924. Do zvonice umiestnili dva zvony zakúpené vo zvonolejárskej firme Schindler v Trnave. Zvony boli vysvätené farárom Viktorom Masarikom v Kostolnej pri Dunaji a odtiaľ slávnostne inštalované vo zvonici za účasti veľkého množstva zhromaždených občanov Kráľovej. Zvonica z roku 1924 je pôvodná, posledná väčšia rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1987. V súčasnom období sa vykonáva kompletná rekonštrukcia (odvlhčenie, nová medená strešná krytina, fasáda a vo vnútri aj vonku nová dlažba, elektrifikácia zvonov). http://www.kralovaprisenci.sk/zaujimavosti-v-obci.html?Itemid=41
Kráľová pri Senci (okres Senec)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16