Malacky

Božie muky Pezinská ulica

Božie muky na Pezinskej ulici, niekoľko metrov od brány do niekdajších kasární. Od ostatných sa stavba odlišuje predovšetkým trojbokým pôdorysom, čo medzi božími mukami predstavuje vzácnosť. Jej výstavba údajne súvisí s morovu epidémiou. Zdroj: http://malackepohlady.sk/?p=716 Foto: Ján Fiala
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16