Častá (okres Pezinok)

Svätá trojica

Súsošie sv. Trojice sa nachádza v strede obce, pochádza z r. 1732.   (Foto: Ján Fiala)
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16