Šenkvice (okres Pezinok)

Socha sv. Ubana

Stĺp s pieskovcovou sochou sv. Urbana stojí pri ceste v časti Grefty a kópia na námestí. Pochádza z r. 1723 o čom svedčia chronogramy. V chronograme je rok 1723. V rokoch 2005 a 2006 bola socha zreštaurovaná Tomášom Molnárom z Pezinka. V rámci týchto prác prebehol aj historický výskum, boli rozlúštené chýbajúce poškodené chronogramy na stĺpe sochy. Text: socha postavená ochrancovi vinohradov svätému Urbanovi, pápežovi, skrze strážcov silne nadchnutých samou prespravodlivou spravodlivosťou pápeža, lebo skrze hradných správcov dáva pozor aj na právom odsúdených. Pri reštaurovaní sochy bolo upravené aj okolie, sprístupnená cesta, vyrobený podstavec. Slávnostné osadenie spolu s vysvätením sochy prebehlo 25. 6. 2006. Zreštaurovaný originál je uložený v múzeu Obecného domu. Na pôvodnom mieste je vystavená replika. Ďalšia replika sa nachádza vo vinotéke spolku vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach. Pôvodnej soche chýbala hlava. Socha je od neznámeho autora. Zdroj: Dubovský, Ján Milan a kol.: Šenkvice. Obecný úrad Šenkvice, 1994; Šenkvičan. Roč. 12, 2006, č. 3, s. 7. Foto: Ľubo Navrátil
Šenkvice  (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16