Častá (okres Pezinok)

Socha sv. Františka Xaverského

Pieskovcová socha stojí medzi tromi lipami pri zákrute v severnej časti dediny. Postavená bola v r. 1739 na počesť sv. Františka Xaverského, ktorého prosili veriaci o pomoc v období veľkej epidémie moru v r. 1738. Na podstavci sú vyryté roky: 1783, 1852, 1895, 1719. Zdroj: http://www.casta.sk/kronika/budovy-krize-a-sochy/ (Foto: Ján Fiala)  
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16