Zohor

Socha sv. Floriána na Dolnej ulici

Socha je najstaršou sochou v obci, pochádza z roku 1737. Nachádza sa na Dolnej ulici. Už v 18. stor. sa k nej konávali procesie v deň sviatku sv. Floriána (4. mája), ochrancu pred ohňom i vodou.
Zohor

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16