Malacky

Socha sv. Anny

Súčasné súsošie, umiestnené pri Čiernom kláštore na mieste staršieho, pochádza z polovice 20. storočia, jeho autorom je františkán P. Štefan Muška. Socha je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.   Zdroj: http://malackepohlady.sk/?page_id=8575 Foto: Ján Fiala
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16