Bernolákovo (okres Senec)

Mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp tvorí zaujímavú súčasť historického areálu pri kaštieli. Je umiestnený na nádvorí pred budovou kaštieľa. Bol navrhnutý a postavený architektom L. Gondem. Zdroj:  http://www.bernolakovo.sk/kultura/pamiatky/pamiatky.htm Obeliskový pomník bol zasvätený Panne Márii – kráľovnej Uhorska. Majiteľ kaštieľa ho dal postaviť ako vďaku za záchranu majetku pri požiari v r. 1728. Súčasný stĺp nie je pôvodný, vznikol v druhej polovici 18. stor. Zdroj: Bernolákovo 1209-2009, s. 183-184
Bernolákovo (okres Senec)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16