Zohor

Socha Ježiša Krista

Socha sa nachádza pred Kostolom sv. Margity Antiochijskej, nechal ju vybudovať Jakub Valovič s manželkou Katarínou v roku 1922.
Zohor

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16