Dubová (okres Pezinok)

Socha Panny Márie

Socha Panna Márie na hlavnom kríži na cintoríne.
Dubová (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16