Doľany (okres Pezinok)

Socha Panny Márie

Soška Panny Márie sa nachádza na priečelí rodičovského domu Juraja Fándlyho.
Doľany  (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16