Zohor

Pamätník gen. Milana Rastislava Štefánika

Pamätník je umiestnení v parku pred kostolom. Podľa informácií starších obyvateľov bola po 2. sv. vojne osadená na pôvodom podstavci kamenná busta M. R. Štefánika. V 50. rokoch 20. stor. bola odstránená a uložená vedľa cintorína, odkiaľ sa stratila. Prázdny podstavec časom schátral. V roku 2009 sa pamätník obnovil a na základe starých fotografii vytvoril zohorský akademický sochár Alojz Drahoš novú bustu. Na pamätníku je umiestnená doska zo švédskej žuly s textom: M. R. Štefánik 1880 - 1919 a bronzová doska s textom: Pamätník obnovený obcou Zohor v roku 2009. Pamätník bol slávnostne odhalený 17. januára 2010.
Zohor

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16