Kráľová pri Senci (okres Senec)

Most nad Čiernou vodou

Kamenný most, ktorý sa vypína nad Čiernou vodou od svojho vzniku plnil funkciu parkového mosta, ktorý v období pálffyovského domínia spájal ozdobnú francúzsku záhradu plnú kvetov, fontán a sôch s tzv. anglickým parkom. Most pripomína barokovú stavbu z 18. storočia, no pravdepodobne bol postavený až v roku 1904, hoci v Ústrednom zozname pamiatkového fondu je most evidovaný ako baroková pamiatka. Do roku 1900 stál poniže kaštieľa drevený most, ktorý dal Ján Pálffy strhnúť, no nie je vylúčené, že tu voľakedy stál aj starší, kamenný most. Terajší trojklembový most vznikol na návrh Ing. Jána Nagymihálya z roku 1903 a o rok neskôr ho postavili talianski stavitelia a kamenári. Most, ktorý v sebe zahŕňa prvky secesného slohu zo začiatku 20. storočia, má betónový skelet a po bokoch je vyplnený červenou tehlou. Je dlhý 42 metrov a klenutá vozovka má šírku 4,80 m. Kamenári osadili nad obvodovou rímsou kamennú balustrádu. V súčasnosti dostal most novú dlažbu, jeho značne poškodený zovňajšok sa reštauruje. http://www.kralovaprisenci.sk/zaujimavosti-v-obci.html?Itemid=41
Kráľová pri Senci (okres Senec)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16