Malacky

Kríž pred farským kostolom Najsvätejšej Trojice z roku 1873

Pred farským kostolom v meste je kamenný kríž (3,5 m)  z roku 1873. Tento rok je vytesaný do obdĺžnikovej kartuše vyhĺbenej do podstavca a spomína ho aj P. Hallon s dovetkom, že kríž, venovaný velebeniu mien Ježiša a Márie, postavili pri dvestoročnom výročí posviacky kostola a jeho zakladateľ je neznámy.  Na podstavcovej časti možno rozoznať dva nosné kubusy, ústredné teleso s nápisom a masívnu barokovú striešku so zuborezom. Na kríži je kovová plastika Krista. Malá konzola pod jeho nohami s obnaženým úchytom zo železnej tyče prezrádza, že kríž niesol niekedy aj sošku Panny Márie. Na súčasný kríž by sa pod sochu Krista zmestila len neprimerane malá soška Panny Márie, ale pôvodnejšia krížová nadstavba bola oproti dnešnej až o polovicu vyššia. Kríže s podobnými charakteristikami sa nachádzajú pri kostoloch v Máste a vo Veľkých Levároch. Zdroj: http://www.kriz.epocha.sk/index.php/krize-na-zahori/okres-malacky/498-malacky-kriz-1873-pred-kostolom Foto: Ján Fiala
Malacky

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16