Bernolákovo (okres Senec)

Kostol sv. Štefana brána detail

Areál kostola ohraničuje kamenný múr na východnej strane prerušený vstupnou bránou s polkruhovým vstupným otvorom. Plocha brány je ukončená malou rímsou, na ktorú dosadá esovito ohýbaný štít ukončený nadstavcom s dvojkrížom  vo vrchole. V jeho strednej osi v tabuľovom poli vymedzenom hladnými pilastrami s rímsovými hlavicami je nika určená na umiestnenie sošky svätca. Zdroj: Bernolákovo 1209-2009, s. 180.
Bernolákovo (okres Senec)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16