Častá (okres Pezinok)

Socha sv. Urbana

Socha sv. Urbana, patróna vinohradníkov, ktorá stála v záhone Grefty na parcele čís. 713, bola vážne poškodená. OZ Červenokamenské panstvo financovalo zo svojho rozpočtu a z peňazí ochotných darcov výrobu kópie sochy. Slávnostné posvätenie zreštaurovanej kópie sochy sv. Urbana sa uskutočnilo dňa 22.11. 2009. Originál sochy je umiestnený v Kostole sv. Imricha v Častej, kópia bola osadená na pôvodné miesto originálu. Reštaurátorské práce uskutočnila študentka VŠVU Mária Galasová, ako svoju bakalársku prácu. (Foto: Ján Fiala)
Častá (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16