Dubová (okres Pezinok)

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého z konca 18. stor. sa nachádza v strede obce pri autobusovej zastávke. Svätec je zobrazený s charakteristickými atribútmi -  kňaz v rochete, s biretom na hlave, v rukách drží kríž a palmovú ratolesť. Palma je symbolom víťazstva, hviezdy zastupujú legendu, podľa ktorej vltavskí rybári našli po smrti Jánove telo, prípadne päť rán Kristových či písmená latinského tacui (mlčal som).
Dubová (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16