Dubová (okres Pezinok)

Pamätná tabuľa V. Šikulu

Pamätná tabuľa Vincenta Šikulu sa nachádza na jeho rodnom dome (č. 183) a je dielom akademického sochára Jozefa Barinku. Na tabuli je citát z autorovho textu, úryvok z príhovoru, ktorý V. Šikula predniesol pri odhaľovaní pamätnej tabule J. Smrekovi v Modre (v roku 1997) pri príležitosti Svetového kongresu básnikov. Skrátený citát zo Šikulovho prejavu znie: „Ak má niekto Božiu iskru, keby z akej chudoby vyšiel, ukáže svetu, že sila poézie pretrváva, prekračuje hranice každodennosti, ba vie byť večná.“. Okrem tohto textu je na nej skonkrétňujúci údaj v hornej časti: Rodná izba Vincenta Šikulu (19. 10. 1936 – 16. 6. 2001). V spodnej časti je autogram urobený podľa mikrofilmu a malý ozdobný motív: dubová halúzka v tvare kruhu, žalude a lesnička. BENCIOVÁ, Katarína. Vincent Šikula: Personálna bibliografia. Pezinok: Malokarpatská knižnica v Pezinku, 2006. ISBN 80-968663-5-1. Dostupné z: http://www.kniznicapezinok.sk/stuff/sikula.pdf
Dubová (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16