Dubová (okres Pezinok)

Kalvária

Kalvária sa nachádza na malom vŕšku (Vítkov vŕšok) v susedstve tunajších vinohradov. Stojí tu štrnásť drevených krížov s plechovými strieškami. Krížová cesta prechádza okolo malej jaskyni Panny Márie Lurdskej a končí na vrchole s trojkrížom. Tri veľké drevené kríže - hlavný s telom ukrižovaného Ježiša, a po stranách dva bočné - symbolizujú kalváriu ako miesto umučenia Pána. S myšlienkou vybudovanie kalvárie sa zaoberalo množstvo ľudí, napr. správca farnosti otec Július Foltán. V roku 2000 k Veľkému piatku inštaloval prvú krížovú cestu Ján Polčič, ktorý ju zhotovil s pomocou zaťa Ladislava. Krížová cesta pozostávala z kovových jednoduchých krížov, na ktoré boli umiestnené zalaminované obrázky výjavov z jednotlivých zastavení. V októbri 2001 sa objavili na vŕšku nové kríže krížovej cesty, ktoré dala zhotoviť rodina Jána Pretzelmayera. Ide o masívne drevené kríže s plechovými strieškami pevne osadené do kovových podstavcov. Vonkajšou formou sú prispôsobené trom hlavným krížom. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty sú na krížoch označené rímskymi číslicami a textom. Zdroj: Dubovské noviny, Roč. 4, č. 4 (2005), s. 8 - 9.
Dubová (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16