Dubová (okres Pezinok)

Socha sv. Floriána a Riziko

Socha sv. Floriána stojí na podstavci uprostred nádrže na vodu – „rizika“. Ide o náhradu za starú vodnú nádrž, ktorá bola vybudovaná v roku 1933. Stála a pred domom Ignáca Lederleitnera (č.d. 201) a vybudovaná bola na návrh Lenharta Fandla (na jeho „riziko“, odtiaľ názov). Socha sa poškodila a následne stratila v roku 1966 pri budovaní cesty cez obec, keď sa zlikvidovalo pôvodné riziko, o ktorom písal aj dubovský rodák Vincent Šikula. Pri príležitosti sviatku sv. Floriána obec dala vybudovať nové „riziko“ oproti kos­tolu v parčíku pred obecným úradom. V nedeľu 6. mája 2012 po sv. omši ho vysvätil pán farár. Na ňom stojí socha sv. Floriána, ktorý sa pozerá smerom na Častú, kde majú požiarnikov a dáva pozor, aby sa v dedine neobjavil žiadny požiar. „Riziko“ dodala spoločnosť Euro-building a.s. v rámci projektu Obnovy verejného priestranstva v obci Dubová. Projekt sa realizoval s podporou fondov EÚ. Socha je z dielne ANTIKA – Gustáv Turanský Pezinok a podobá sa pôvodnej soche. Nádrž je menšia (nie hasičská), namiesto jedného odtoku má štyri. Celkovo si objekt zacho­váva historickú podobu. http://www.dubova.sk/dubovskenoviny/DN_2012_3.pdf
Dubová (okres Pezinok)

 


Malokarpatská knižnica

v Pezinku
Holubyho ul. č. 5
902 01 Pezinok

Kontakt:
033/6412315
projekty@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk

 

 

 

Zoner Photo Studio 16